Detta gjorde vi 2012-14
Publicerat av poul den 29 mars 2015 21:24
Gårdsby sockens hembygdsförening 2012

29 april 2012: Årsmötet hölls i Smedjan

5 maj: Arbetsdag på Hoppet. 12 personer kom och arbetade. Vi klippte gräs, målade så långt rödfärgen räckte. Städade båda stugorna.
Nar vi skulle byta vindskivor på Bastan rasade grästovorna från taket. Vi fick anlita Växjö Plåtslageri som gjorde ett nytt plattak.

11 juni: Arbetsdag pa Hoppet. Blev ett stort manfall endast 3 kom.

17 juni: Friluftsgudtjanst på Hoppet. På grund av dåligt väder fick vi sitta inne i Ekebergastugan.

28 juli: Vandring från fiskdammarna till Gårdsby. En tapper skara på 3 personer medverkade.

11 augusti: Kyrkogardsvandring. Det hade tyvärr blivit fel på datum, så därför blev det 2 tillfällen. 5 st.personer ena gången och ca 15 st andra gången.

9 September: Vandring från Bostorp till Grimsberg. 4 st.personer kom med.

------------------------- 2 0 1 3 ------------------------------------

Gårdsby sockens hembygdsförening 2013

21 april 2013: Årsmöte hölls i Gårdsby Församlingshem.

25 maj: Vårstädning på Hoppet. En tapper skara om 3 kom och arbetade.

16 juni: Friluftsgudtjänst på Hoppet hölls av Johannes Grimheden för cirka 10 i Ekebergastugan.

23 juni: Kyrkogårdsvandring Gårdsby kyrka med Kjell Gustafsson, som guide. Repris efter fjolårets datummiss. Cirka 35-40 kom.

29 juli: Flottfärden till Arnö för slåtter och städning blev inställt på grund av transportproblem och för litet intresse

12 oktober: Städdag på Hoppet. En tapper skara om 9 gjorde ordning Hoppet inför
vintern.

20 oktober: Kjell Johanssons smalfilmer. Sonen Caj Kjellsson visade filmer från Gårdsby, bl.a. från hembygdsföreningens aktiviteter på Hoppet, Arnö m.m. En nostalgisk tidsresa från 1950-talet och framåt. Intresset var stort, cirka 60 kom till Gårdsby församlingshem.

17 november: Norra Åreda - för 200 år sedan.
Jan Danielsson, som själv bor i Norra Åreda, höll ett mycket uppskattat föredrag. De cirka 40 som hade bänkat Sig i Gårdsby församlingshem, fick lära sig mycket om livet i byn på den tiden.

3 styrelsemöten hölls under året: 2 maj, 12 augusti och 12 november. Det som dryftats mest var programpunkter, skötsel av Hoppet och medlemsfrågan.

------------------------- 2 0 1 4 ------------------------------------

Detta gjorde vi 2014

Den 6 april visade Caj Kjellsson fortsättningen på höstens filmvisning av fadern Kjell Johanssons filmer från bygden, vilket även denna gång var väldigt uppskattat.

Årsmöte hölls den 27 april hos Bertil Sandberg i prästgården. Efter mötet berättade Mikael Gowenius om linets historia på Gårdsby säteri, även filmer från olika aktiviteter på gården kunde beskådas.

Den 10 maj var det vårstädning på Hoppet, vilket innebar allmän uppsnyggning och städning av byggnader och tomt,

Den 6 juni var Hembygdsföreningen inbjuden till invigningen av kyrkoreservatet Skråhallaberget, Mats Pettersson var vår representant där.

Den annonserade turen till Arnö den 25 maj blev inställd p.g.a. bristande intresse.

11 oktober hade vi höststädning på hembygdsgården Hoppet där bla Hoppastugan fick en rejäl invändig uppfräschning.

Söndagen den 12 oktober var det kyrkogårdsvandring på Gårdsby gamla kyrkogård som leddes av Jan Gowenius som berättade om personer som levt och verkat vid säteriet och trakten omkring.

Genom frivilligt arbete gjorde vi:
1. Träd och grenar hängde över taket på magasinet och dessa har tagits bort.
Alla buskar längs vägen till Hoppet har röjts bort. Gräset på parkeringen hackades.

2. Under några dagar i augusti byttes vindskivorna på smedjan. Samtidigt målades hela smedjan med rödfärg och allt det vita samma gjordes med dasset. Toaletten på Hoppet blev också målad. Allt arbete gjordes på frivillig väg av; Ingvar Jonsson, Åke Öberg, Bengt Pettersson, Curt Danielsson och Jan Gowenius

3. Vidare har Ekebergastugans vind städats.

Allt arbete har gjorts av intresse utan kostnad.

3 styrelsemöten har hållits under året.

Styrelsen
Gårdsby sockens hembygdsförening