Besök hos lokal modern fårbonde (Hbf)
Publicerat av poul den 19 februari 2018 15:07
Gårdsby hembygdsförening och LRF inbjuder till studiebesök hos en ung, modern fårbonde i Tveta (1.5 km efter infart från väg 23). Han har en nybyggd ladugård för fårskötseln enligt egna idéer.

Anmälan för fika: 070 636 1797 Jan Gowenius.
Välkomna