Kort avbrott i fiberanslutningar (Wexnet)
Publicerat av poul den 07 mars 2018 14:19
Wexnet meddelar att fiberanslutningar i trakten kan få kort avbrott (några minuter) på dagtid någongång under tiden 12-22 mars. Wexnet skriver:

"Vårt mål är att alla våra kunder ska finnas i ett samlat nät med hög standard och säkerhet. Därför kommer vi att flytta din anslutning någon gång mellan den 12 och 22 mars. Flytten innebär ett mycket kort avbrott i din anslutning, på ett par minuter, om allt går som planerat.

Kanske fick du information om att flytten skulle göras redan innan jul, detta arbete blev uppskjutet och det kommer alltså att ske nu istället.

Avbrottet kommer att ske på kontorstid. Om du upplever ett avbrott på över 10 minuter ber vi dig att testa att stänga av din utrustning för att sedan starta den igen efter några minuter."