Kolla eldningsförbud och brandrisk
Publicerat av poul den 01 juni 2018 22:37
I dessa varma tider finns ett enkelt sätt att kolla brandrisk och ev eldningsförbud:
http://web05.lansstyrelsen.se/brandrisk/default.asp.
Denna länk finns även i menyn till vänster, en bit ner.