Arbetet på bättre cykelvägar är igång
Publicerat av poul den 25 mars 2020 08:27
Den 24 mars 2020 "sattes spaden i jorden" för renoveringen av cykelvägar längs väg 23 i hembygdsföreningens projekt.
Arbetet kommer att pågå på tre vägdelar under mars och april.
Mer info här.