Så började hembygdsföreningen
Publicerat av poul den 30 juli 2007 19:08
Hur började Gårdsby sockens hembygdsförening sina dagar?

Kjell Gustavsson skrev 1981 en artikel om föreningens första 30 år från dess bildande.

En mängd personer från förra halvseklet träder fram och man kan följa hur man tänke och vad man gjorde. Mycket nöje.

Artikeln kan laddas ner här: De första 30 åren (pdf, 14 MB).