Gårdsby socken
Publicerat av poul den 07 juli 2024 18:46

Gårdsby socken


Gårdsby ligger nordost om Växjö med vacker levande landsbygd och kommunikationer.

Det gamla begreppet socken sammanföll förr med församling, och heter idag distrikt.

Här använder vi Gårdsby socken för området från Sandsbro i väster, Stojby och Gasslanda i norr, Norra Åreda och Björnamo i öster och Vikensved i söderÄven om Sandsbro dominerar befolkningsmässigt, räknas ändå Gårdsby som sockencentrum:I Gårdsby socken finns två stora gårdar, säterier, i Gårdsby och Kråkenäs.

Gårdsby socken ligger i Växjö kommun: