Vädervarningar
Publicerat av poul den 11 juli 2017 23:00

Klicka på kartan för lokala värdervarningar i Kronobergs län, - och här för Gårdsby-trakten.
Grönt=inga varningar, gult=förvarning, rödare=varning oväder. + Solkarta.

Karta med varningar för Sverige