Systemarbete på gårdsbywebben
Publicerat av poul den 04 juli 2024 22:01
Under sommaren kommer en del ändringar att göras på traktportalen www.gardsby.se.
Menyer kommer att ändras successivt.

Ändringar som gjorts hittills, bl.a för att passa mobiler:
- mer responsiv design av webbsidan
- experiment med textstorlekar
- prov med QR-koder till webbsidor från skyltar.

Synpunkter på hur sidor och menyer ser ut är välkomna till web snabel-a gardsby.se