Gårdsby-Sandsbro www.gardsby.se
21:05 Torsdag 25 Jul 2024
 
 
www.gardsby.se
Händer härnäst...
25/7Gudstjänst i Gasslanda (SvK)..
2/8Lie- och slåtterkurs..
4/8Gudstjänst i Gårdsby kyrka (Sv..
11/8Slåtterdags på ängen Tussudde..
Navigation
Kontakt
GårdsbyBladen
Hembygdsportal Gårdsby
Utflyktskartor
Strömavbrott
Webb-kamera
Kolla eldningsförbud
Artiklar
FAQ
Länkar
Sök
Nyaste artiklar
Gårdsby socken
Trollbackens försko...
Grupper och arbete p...
2 Köp hembygdsböck...
Kulturrundor i Gårdsby
Logga in
Användarnamn

LösenordFörlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Gårdsby Säteri gamla historia - del 1 1300-1790
GÅRDSBY SÄTERIS GAMLA HISTORIA

(Artikeln är på flera sidor - i webbversionen finns bläddring mellan sidorna nederst på sidan.)

Del 1: Gårdsby Säteri 1400 - 1790 1

- Hans Kyle arbetade för att få Gårdsby att bli ett Säteri!
- Nya släkten köpte Gårdsby Säteri
- Efter 321 år med olika ägare ingen har ingen bott på gården
- Gustaf Branting var farfarsfar till Hjalmar Branting (statsminister)
- Släkten Rappe införde stora förändringar
- Erik Rappe hade tre berömda söner
Del 1: Gårdsby Säteri 1400 - 1790

Detta är i huvudsak hämtat från P. G. Wejdes bok om »Kronobergs Läns Herrgårdar» samt hans historik över Drättinge Säteri.


Redan tidigt på 12-1300 talet kände man vissa stormannaätter, som intagit en previligierad ställning i samhället. Det låg ju i konungamaktens intresse att med sig förbinda börd och rikedom. Dessa släkter samlade gårdar och fastigheter som vi i vår tid samlar pengar och de förvärvade sig genom detta ej bara rikedom utan även makt.

Då man forskar i gamla släkter förvånas man över hur deras egendom ofta var fördelad över hela landet. Det fanns stormän i mellan Sverige, som kunde äga 10-30 tal hemman över hela landet. Genom gifte, köp, förpantning, byte - ja, ofta genom hänsynslösa övergrepp, utökade de sitt egendomsinnehav i vissa byar för att därigenom lägga grunden till större gårdar.

Denna utveckling var särskilt påfallande i mellan Sverige, men även i Småland pågick denna omfördelning av jordinnehavet ända fram till slutet på 1600-talet. Gårdsby Säteri är ett exempel på denna omfördelning.

l Västra Härad bodde på 1300-talet en väpnare Ragnvald Puke av släkten Bonde. Han lämnade år 1393 i arv åt sin son Peter Ragnvaldsson Bonde sitt fädernegods samt ett antal mindre gårdar bland vilka även var 2 st hemman i Gårdsby by samt 1 st hemman i Víkensved.

Peter Ragnvaldsson förekommer i handlingar 1391 - 1424 och han kallar sig väpnare och herre till Söderby, där han var bosatt och vilken gård han ärvt genom sin hustru Kristina Håkanssonsdotter. Söderby låg i Örtomta s:n i Östergötlands län. Peter fick gälda sin faders skuld till Nydala Kloster genom att avstå en del av sitt arvsgods i Småland, bland annat fädernegården Hylletofta samt Holmåkra i Västra Härad. Gårdarna i Gårdsby by och Vikensved behöll han dock och ärvdes dessa 1428 av hans son Ragnvald Puke, även han väpnare och herre till Söderby. Han blev riksråd 1436 samt lagman i Östergötland 1441. Vid kröningen av hans frände Karl Knutsson Bonde 1448 blev han slagen till Riddare. Äktenskap hade han ingått med Anna Markvardsdotter, vars fader Markvard Steen (Stolpe) var fogde på Viborgs slott i Finnland. De hade tre barn, av vilka den yngsta dottern Ingeborg Ragnvaldsdotter vid faderns död 1469 ärvde bland annat Gårdsbygårdarna.

Genom gifte med sin kusin Peder Ragnvaldsson (Fargalt) förde hon dessa gårdar med i boet. Denna Peder skrev sig herre till Erstavik, belägen i Nacka socken i Södermanland. Han blev riksråd och senare lagman i Södermanland.

Deras dotter Margareta Pedersdotter gifte sig 1514 med väpnaren Klas Kyle, vilken även skrev sig som herre till Erstavik. Det är därför troligt att han genom sin hustru ärvt hennes fädernegods med tillhörande gårdar, bland annat Gårdsby gårdarna, vilka sedan alltid återfinns i arv efter Kylarna.

Klas Kyles fader Påvel Kyle var en mäkta rik herre. Han ägde gårdar och hemman i Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län. Enbart på Öland rådde han om ett 10-tal gårdar. Hans huvudsäte var på Nora gård i Färentuna socken, Upplands län, där han även rådde om flera gårdar - detta berättat som exempel hur spritt över hela landet en stormans egendomsinnehav kunde vara.


Sida 1 av 8 1 2 3 4 > >>
 
Bekämpa Spammen! Klicka här!


DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)