Gårdsby-Sandsbro www.gardsby.se
00:40 Onsdag 19 Jun 2024
 
 
www.gardsby.se
Händer härnäst...
22/6Gudstjänst på gamla kyrkogård..
28/6Ny pubkväll i Gårdsby (GSR)..
3/7Barnteater med café på Hoppet ..
13/7Drängalyft på Hoppet (Hbf)..
Navigation
Kontakt
GårdsbyBladen
Hembygdsportal Gårdsby
Utflyktskartor
Busstider hållplats
Strömavbrott
Webb-kamera
Gårdsby-väder 10 d
Gårdsbyvädret nu
Kolla eldningsförbud
Artiklar
Länkar
Sök
Nyaste artiklar
Grupper på Hoppet
2 Köp hembygdsböck...
Kulturrundor i Gårdsby
3 Hembygdsfest Gårdsby
Bättre cykelväg i ...
Logga in
Användarnamn

LösenordFörlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Bättre cykelväg i gårdsbytrakten
Gårdsby hembygdsförening driver ett projekt för att förbättra cyklingsmöjligheterna i gårdsbytrakten vid väg 23 - och att göra cyklingen mycket säkrare för boende och turister. Gårdsby sockenråd har också längre verkat för en sådan förbättring.

21 september 2020: Cykelvägsprojektet är nu slutgodkänt av Länsstyrelsen och själva projektet kommer därmed att avvecklas. Hembygdsföreningen är naturligtvis intresserad av att höra vad ni tycker om cykelvägen och dess skick - hör av dig till hembygd snabel-a gardsby.se.

15 juni 2020: Liten men trivsam invigning av cykelvägen gjodes på hembygdsgården Hoppet 15 juni kl 15. Invigare var tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg Växjö kommun. Och projektledaren Poul Kongstad berättade om cykelvägen och projektet.

Smålandsposten skrev 2020-06-16 om invigningen, liksom Växjöbladet-Kronobergaren 2020-07-10 (pdf).

VÄLKOMNA ATT PROVA CYKELVÄGEN som är skyltad ca 1 mil.

28 maj 2020: Nu är den renoverade cykelvägen i gårdsbytrakten klar.

Man kan cykla från Norra Åreda till Norremark och Växjö utan att köra på väg 23.
Denna cykelväg ansluter till den asfalterade cykelvägen mot Sandsbro och Växjö.

Kartan visar var cykelvägen är skyltad (heldragen linje) och några påfarter (streckade linjer):Vi ber att ingen kör bil på dessa cykel- och skogsvägar!
Men att köra bil från avfart Yasjön upp till hembygdsgården är OK.

Häst- och hundägare förväntas plocka upp efter djuren. Ridning bör ske i mitten av vägen.

Cykelvägen går mellan byar i skog och vackra fält. Den passerar även hembygdsgården Hoppet.

24 mars 2020: Idag började arbetet på plats med att gamla vägen vid hembygdsgården Hoppet bereddes för grusning av entreprenören Uppvidinge LBC med Martin Kronqvist och medarbetare.

Arbetet pågick till 20 maj på 3 vägavsnitt norr om väg 23 mellan Lugnavägen (Yasjön) och Stora Slottet (mellan Hultäng och Norra Åreda).I början av april har vägen formats med vägskrapa och vältats med stor skakvält.Nästa moment var beläggning med grus - och sen en omgång vältning igen.

Det finns två stora orienteringsskyltar och små cykelledsskyltar längs vägen.

Bakgrund

Gårdsby hembygdsförening har sökt och fått stöd från Länsstyrelsen/EU och kommun för att rusta upp några kilometer dålig "cykelstig" till god cykelvägsstandard på grus under snöfria delar av året.
Bra cykelväg finns även från Växjö och Sandsbro ut längs väg 23 till avfart Vikensved.

Projektet påbörjades med undersökningar under våren 2018 och är klart maj 2020.

Det gäller dessa cykelvägsavsnitt:

Trafikverket har lovat färdigställa den prickade översta delen.

Längre ut åt nordöst finns goda cykelmöjligheter:

 
Bekämpa Spammen! Klicka här!


DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)