Verksamhet Gårdsby sockenråd
Publicerat av poul den 24 april 2018 15:38
Verksamhet Gårdsby sockenråd 2017

Sockenrådet har under året gett ut Gårdsbybladet (4 nr) i samarbete med Svenska Kyrkan. Redaktionsgruppen har utgjorts av Ulla-Britt Schill och Christer Jonasson.

Sockenrådet har arrangerat valborgsfirande tillsammans med Gårdsby hembygdsförening på hembygdsgården Hoppet.

Musik i Gårdsby hölls på Villa Vik traditionsenligt i juni med sång på av bl.a Gårdsbykören.

Sockenrådet har varit värd för 5 pubkvällar i Gårdsbysmedjan under sommaren, med mat, dryck och levande musik. Föreningen är mycket tacksam för de företag som annonserat i samband med pubkvällarna.

Något efter nyår hölls ett försenat höstmöte. 1 styrelsemöte har hållits.

Gårdsby-Sandsbro webbplats på Internet med information om trakten och verksamhet har drivits vidare av Poul Kongstad (www.gardsby.se).