Viktigt från hembygdsföreningen
Publicerat av poul den 01 april 2021 10:36
Covid19-information:

Hembygdsföreningen kan endast ta emot MEDLEMMAR vid våra annonserade evenemang.

Pga pandemilagen får högst 8 personer samlas vid allmänna sammankomster, men det gäller inte privata sammankomster som medlemsträffar. Detta gäller alla föreningar.

Som innan gäller vid våra aktiviteter i vår:

• Kom INTE till aktivitet om du känner dig minsta sjuk eller krasslig, eller tillhör riskgrupp

• Håll avstånd minst 1-2 meter till andra personer hela tiden

• Följ myndigheternas anvisningar mot smittspridning (handhygien, nysning osv)