Gårdsby-Sandsbro www.gardsby.se
22:59 Tisdag 18 Jun 2024
 
 
www.gardsby.se
Händer härnäst...
22/6Gudstjänst på gamla kyrkogård..
28/6Ny pubkväll i Gårdsby (GSR)..
3/7Barnteater med café på Hoppet ..
13/7Drängalyft på Hoppet (Hbf)..
Navigation
Kontakt
GårdsbyBladen
Hembygdsportal Gårdsby
Utflyktskartor
Busstider hållplats
Strömavbrott
Webb-kamera
Gårdsby-väder 10 d
Gårdsbyvädret nu
Kolla eldningsförbud
Artiklar
Länkar
Sök
Nyaste artiklar
Grupper på Hoppet
2 Köp hembygdsböck...
Kulturrundor i Gårdsby
3 Hembygdsfest Gårdsby
Bättre cykelväg i ...
Logga in
Användarnamn

LösenordFörlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Gårdsby Säteri gamla historia - del 1 1300-1790

Hans Kyle var gift 2 ggr. Första gången med Karin Kagg, andra gången med Anna Oxenstierna av Mörby. Med henne hade han tre barn. Erik, Karin och Clas. l sitt testamente hade hans Kyle föreskrivit att sonen Erik skulle tillträda Erstavik med flera gårdar i Södermanland och Uppland medan sonen Clas skulle ärva Smålands gårdarna.
Clas var dock ej nöjd med sin förvisning. Redan före faderns död 1583 hade han ingått äktenskap med Hillevi Posse, som ärvt Frötuna gods i Uppland samt en myckenhet hemman i Småland, även som några i Danmark. Tydligen levde han ändå över sina tillgångar, ty 1590 fick han ett lån av Ståthållare Anders Svensson på 80 daler och pantsatte härför Bosgården i Gårdsby by, en av släktens gamla ärvegods. Senare förpantade han till samma Ståthållare flera av Dädesjö gårdarna. Clas Kyle avled 1610 och hans hustru överlevde sonen i 22 år.

Hans Kyle arbetade för att få Gårdsby att bli ett Säteri!
Hans Kyle var minderårig när fadern dog. Han var född 1602. Då han var enda sonen ärvde han Frötuna, Harg och Berga i Uppland. Drettinge, Gårdsby gårdarna och Barkestorp med flera gårdar i Småland. Han skickades av sin moder tidigt till hovet och blev page åt Gustaf ll Adolf men Iedsnade därmed och gick in i armén, där han redan som 23-årig blev kapten vid Westmanlands regemente och överste 1631 (redan vid 29 år) vid Österbottens regemente. Han deltog i 30-åriga kriget med stor tapperhet, men tog avsked 1640, då han blev Landshövding i Österbotten i Finnland.

Med Hans Kyles övertagande av arvet började en ny glansfull period för Drettinge. Först och främst löste han in de till Ståthållare Anders Svensson förpantade gårdarna i Dädesjö, Sjösås och Gårdsby förpantade gårdarna. Genom köl och byte samt sammanläggning skapade han sedan Drettinge Gods, där han uppförde ståndsmässiga åbyggnader, anlade torp och utförde omfattande nyodlingar. 1626 påbörjade han en ståtlig Säteribyggnad och försåg denna med sedvanlig utrustning för rå och rör som fordrades för att få Säterirättigheter. 1638 inköpte han från Kronan kyrkohemmanet Munkabolet i Gårdsby by, i vilken by han nu ägde 4 gårdar lagda under Drettinge Säteri. Han räknade därvid med »frihetsmilen», men då avståndet redan fågelvägen torde vara kring 2 mil, var det kanske litet djärvt vågat . Enär Säteriet med rå och rö var befriat från utskylder och detta även gällde tionde, led biskopen Petrus Jonae i Växjö avsevärd minskning av sina inkomster och besvärade sig med anledning härav hos K. Majestät. Det synes som om klagomålet gav resultat. Gårdsby gårdarna låg tydligen för långt borta för att kunna inräknas under »frihetsmilen» och Biskopen fick behålla sitt tionde tills vidare.

Hans Kyle gav sig dock ej. Han rustade upp Munkabolet och begärde Säterirättigheter för denna gård. Tydligen var det mycket från och till, ty rättigheterna blev ej beviljade förrän året efter Kyles död och 5 år senare lades de andra gårdarna i Gårdsby under Munkebolets rättigheter.


Sida 3 av 8 < 1 2 3 4 5 6 > >>
 
Bekämpa Spammen! Klicka här!


DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)