Gårdsby-Sandsbro www.gardsby.se
00:31 Onsdag 19 Jun 2024
 
 
www.gardsby.se
Händer härnäst...
22/6Gudstjänst på gamla kyrkogård..
28/6Ny pubkväll i Gårdsby (GSR)..
3/7Barnteater med café på Hoppet ..
13/7Drängalyft på Hoppet (Hbf)..
Navigation
Kontakt
GårdsbyBladen
Hembygdsportal Gårdsby
Utflyktskartor
Busstider hållplats
Strömavbrott
Webb-kamera
Gårdsby-väder 10 d
Gårdsbyvädret nu
Kolla eldningsförbud
Artiklar
Länkar
Sök
Nyaste artiklar
Grupper på Hoppet
2 Köp hembygdsböck...
Kulturrundor i Gårdsby
3 Hembygdsfest Gårdsby
Bättre cykelväg i ...
Logga in
Användarnamn

LösenordFörlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Stugan på Arnö i Innaren
Arnöstugan i kyrkoreservatet Arnö i sjön Innaren (NO Växjö)Hembygdsföreningen har tidigare arrenderat ett litet område runt en stuga på ön Arnö i Innaren. Stugan renoverades fint för några decennier sedan av medlemmar i Gårdsby hembygdsförening. Tillträde av stugan regleras av bestämmelser, t.ex får övernattning ej ske (utom vid behörigt husarbete där).

Hembygdsföreningen har sagt upp arrendet hösten 2016 och överlåtit åt Stiftet och en Arnö-intresseförening om fortsatt användning av stugan och platsen. Stugan kan betraktas som svårtillgänglig. Nedan följer några bilder som Bertil Sandberg tagit vintern 2015/16 från stugan (kom över isen).

Längre ned följer utdrag ur en artikel från maj 2006, där kyrkans syn då framgår.Nyheter 22 maj 2006

- Vi tycker att värdet av att låta så stora mängder vindfällen ligga kvar är litet. Det är bättre att ta vara på virket och använda överskottet till naturvårdande åtgärder, säger skogvaktare Sten Strömberg på Växjö stift.
Arnö omfattar 26 hektar. Den ägs av stiftet och är sedan 1998 frivilligt avsatt som ett kyrkoreservat. I normala fall hade nedblåsta träd fått ligga kvar för att öka mängden död ved.

- Men det kommer att bli mycket död ved ändå. Alla torrträd lämnas kvar och åtta urskogsliknande hektar med en del vindfällen lämnas helt orört, säger Sten Strömberg. I en första omgång tas nu mellan 1 000 och 1 200 kubikmeter stormdrabbat virke av gran och tall om hand.

Naturvårdsgallring

I höst ska sedan den gran plockas bort som under de gamla grova björkarna tagit tidigare åker- och ängsmark i besittning sedan djurens betande upphörde för drygt 60 år sedan. Björkbeståndet ska också glesas ut betydligt och andra lövträd som ek, oxel, ask, asp och lönn frihuggas. Totalt handlar det om ungefär samma volym som i första omgången.

- Det är första generationen gran på ön. Tallen har varit där längre, säger Sten Strömberg.
På de två hektar där vindfällena av barr nu tas om hand planeras hyggesbränning om ett år för att gynna de arter som är beroende av brandpåverkan. På ytterligare 1,5 hektar i öns nordligaste del kan det senare bli aktuellt med naturvårdsbränning av stående skog.

Fårbete

- För att hålla den restau-rerade jordbruksmarken hoppas vi få hit får nästa sommar. Betande djur är viktiga för att hävda marken, säger Sten Strömberg som konstaterar att ön är viktig för friluftslivet.

Arnö är en gammal arrendegård med väl dokumenterad historia sedan 1400-talet. Här bedrevs jordbruk med kor och grisar fram till 1945. Bostadshuset ägs sedan 1952 av Gårdsby hembygdsförening. Vid huset finns en gammal jordkällare medan bara rester av grunden finns kvar av ladugård och uthus.

Valdemarsudde

En del av överskottet för virket kan gå till underhåll av huset. Stenmurarna, totalt 1 500 meter, ska frihuggas liksom en del odlingsrösen och gamla brukningsvägar. För att öka tillgängligheten ska nuvarande brygga kompletteras med en på andra sidan ön och skyltar med historisk information sättas upp.
På öns norra spets finns planer på att resa ett utsiktstorn. Efter öns siste brukare kallas platsen Valdermarsudde. Här satt han vintertid i sitt jakttorn och lurpassade på räven.

Nettot av virkesvärdena som nu räddas ur den stormfällda skogen ska bekosta planernas förverkligande. Trots att avverkning på en ö för med sig extra kostnader blir det en bra slant över. Stiftet har engagerat Hovmantorps skogstransporter för avverkningsuppdraget.

Virkesfrakt på vattnet

En manuell huggare och en skördare upparbetar virket på ön medan Jesper Carlén, föraren av skotaren (den maskin som forslar fram virket) sköter transporten till upplagsplatsen vid den provisoriska hamnen i Löpanäs utanför Rottne.
Förutom skotaren får han i det här fallet även köra pråm över Innaren. När skotarlasset är fullt med omkring 15 kubikmeter virke backar han med väl inövad precision ut hela ekipaget på pråmen och styr mot Löpanäs.
- Varje lass tar ett par timmar att få i land med lastning, sjöresa och lossning, förklarar Jesper Carlén.

Kvävebomb

Samråd om åtgärderna har skett bland annat med Skogsstyrslsen, länsstyrelsen, kommunen, Innarens fiskevårdsområde och hembygdsföreningen. Tomas Spjuth i Kråkenäs, fiskevårdsområdets ordförande är nöjd.

- Det här är ett konstruktivt sätt att hantera situationen. En kvävebomb avlägsnas och pengarna används till bra åtgärder. Det gynnar fiskevården i sjön där vi valt en gösfri linje för att i stället satsa på den grova abborren och siklöjan och där åtgärder är på gång i Rottenån för att Helgasjöns öring ska kunna nåt hit igen, säger han.

(Artikelförfattare: Kent Axelsson. Arno-2006.doc)
 
Bekämpa Spammen! Klicka här!


DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)